Φωτογραφίες Πραγματογνωμοσύνης

ExpertiseOKΜπορούμε να αναλάβουμε την φωτογράφιση αντικειμένων, κτισμάτων και χώρων, για τις ανάγκες της πραγματογνωμοσύνης επ» αυτών. Επίσης οι φωτογραφίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ασφαλιστικούς, μεσιτικούς ή πολεοδομικούς λόγους. Τέλος, οι φωτογραφίες πραγματογνωμοσύνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε δικαστικές διαμάχες.

Our web­site is pro­tected by DMC Fire­wall!